سنجش دمای بدن با 6 روش خانگی

روش سنجش دمای بدن از طریق گوش:

دستها را خوب بشویید.

بر روی دستگاه روکش پلاستکی بگذارید.

دستگاه را روشن نمایید.

قسمت لاله گوش را عقب و پشت بکشید.

برای نوزارادن کمتر از ۱۲ ماه قسمت لاله گوش را پشت و پایین بکشید ( بعضی منابع می گویند کودکان کمتر از ۳ سال اما شما آنچه را که سوپروایزر می گوید دنبال نمایید … این عمل گوش را صاف و مستقیم می نماید )

دستگاه را داخل گوش نمایید و از بیمار بپرسید که آیا احساس راحتی می نماید (باید دستگاه موقعیت صحیحی در داخل گوش داشته باشد و آزار دهنده نباشد )

دکمه بر روی دستگاه را فشار داده و دما را اندازه گیری نمایید.

دستگاه را خارج ساخته و دمای اندازه گیری شده را بخوانید.

روکش را دور انداخته و دماسنج را طبق دستورات بیمارستان تمیز نمایید.

دستانتان را بشویید.

دمای اندازه گیری شده را ثبت نمایید. روش اندازه گیری شده را نیز ثبت نمایید.
میتوانید با دمای نرمال بدن مقایسه کنید.

روش اندازه گیری دمای بدن از طریق زیر بغل:

دستانتان را بشورید و تمیز نمایید.

یک روکش پلاستیکی بر روی دماسنج قرار دهید.

دماسنج را روشن نمایید.

دماسنج را مستقیما بر روی پوست قرار دهید ( نه بر روی البسه) درست زیر بغل و زیر بغل را جمع نمایید با جمع کردن بازوی بیمار .

هنگامی که دستگاه بوق می زند دماسنج را بردارید.

روکش پلاستکی را دور بیندازید و دماسنج را طبق دستورات و مقررات بیمارستان تمیز کنید .

دستانتان را بشویید و تمیز نمایید .

دمای اندازه گیری شده را ثبت نمایید همچنین روش اندازه گیری دما را ثبت کنید.

روش اندازه گیری دمای بدن از طریق پیشانی:

دستانتان را خوب بشویید و تمیز نمایید .

روکش دسته دماسنج را بردارید ( بعضی مدل دماسنجها روکش دارند ) و یک روکش از جنس پلاستکی قرار دهید. یکبار مصرف. البته اگر لازم دارد. بعضی دستگاهها فیلتر دسته لازم ندارند اما تمیز کردن حسابی بعد از هر بار استفاده نیاز است.

دماسنج را روشن نمایید.

از مرکز دماسنج شروع نمایید و دماسنج بر روی پیشانی تا خط موی فرد حرکت دهید.

اگر فرد عرق شدیدی کرده از روی مرکز پیشانی شروع کرده و دماسنج را بر روی پیشانی تا خط مو حرکت داده و سپس تا پایه گوش حرکت دهید .

دمای اندازه گیری شده را بخوانید .

دماسنج را طبق مقررات بیمارستان تمیز کنید .

دستانتان را بشویید.

دمای اندازه گیری شده را ثبت نمایید که شامل روش اندازه گیری نیز می شود .

روش سنجش دمای بدن از طریق مقعدی:

دستانتان را بشویید و دستکش بپوشید.

بر روی دسته دماسنج کاور قرار دهید و مایع روان کننده روی نوک دماسنج بمالید.

دماسنج را روشن نمایید.

بیمار را بر روی پشتتش قرار دهید در حالیکه زانوهایش خمیده به طرف بالاست.

دماسنج را به اندازه ۱ اینچ (۲.۵ سانتی متر) داخل مقعد نمایید.

هر وقت دستگاه بوق زد دماسنج را خارج نمایید.

دمای اندازه گیری شده را بخوانید .

بیمار را تمیز کنید ( اگر نیاز است ) روکش را دور بیندازید و دماسنج را طبق مقررات بیمرستان تمیز کنید .

دستکشها را در بیاورید و دستهایتان را خوب بشویید .

مقدار دمای اندازه گیری شده را ثبت نمایید. همچنین روش اندازه گیری دما را نیز ثبت نمایید.
این روش برای دمای نرمال بدن بسیار بهتر است

روش سنجش دمای بدن از طریق پوست:

دستانتان را خوب بشویید.

مطمئن شوید که پیشانی تمیز است.

نوارهای دماسنج را بر روی پیشانی قرار دهید.

منتظر بمایند تا نتایج ظاهر شوند و نتیجه را بخوانید .

سپس ثبت نمایید. مطمئن شوید که روش گرفتن دما را نیز ذکر نموده اید.

منبع

Leave a Comment

درباره ما بدانید

این سایت غیر تجاری و متعلق به هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی نمی باشد.

در چه ساعاتی پاسخگویم

24/7 در حال خدمت رسانی

تماس با ما

تلفن: 190تلفن کنترل بیماری های واگیر دار (تلفن عمومی)